Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku na określone cele oraz przeprowadzenie określonych rozliczeń finansowych.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie