Kredyt inwestycyjny DOBRA ENERGIA

W ostatnim czasie wiele mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, smogu, efekcie cieplarnianym... Bank Spółdzielczy w Jutrosinie stworzył produkt, który pomoże Ci zadbać o środowisko - kredyt "DOBRA ENERGIA" to Twój sposób na EKO zysk.

Przeznaczenie kredytu:

  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznych.
  2. Wymiana azbestowych pokryć dachowych.
  3. Inne działania proekologiczne uznane przez Bank.

Maksymalna kwota kredytu:

250.000,00 zł

Okres kredytowania:

180 miesięcy

Okres karencji:

do 12 miesięcy

Rozliczenie kwoty kredytu:

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania co najmniej 80% poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Oprocentowanie:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

Prowizja:

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kredytów dla rolników w siedzibie Banku!!!