Kredyt Unijny SGB

CEL KREDYTU:

kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji dofinansowywanych w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych.

OKRES KREDYTOWANIA:

okres kredytowania do 10 lat, istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

OPROCENTOWANIE:

ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz 3,5p.p. marża Banku

KWOTA KREDYTU :

Wnioskowana kwota kredytu może wynosić 100 % wartości planowanego przedsięwzięcia.

FORMA ZABEZPIECZENIA:

  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie