Kredyt inwestycyjny "AGRO ROZWÓJ"

Korzyści

Kredyt inwestycyjny AGRO ROZWÓJ można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego.

Pakiet korzyści:

 • wsparcie dla Twoich planów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • stabilne źródło finansowania,
 • długi okres kredytowania - nawet do 15 lat,
 • harmonogram spłat dostosowany do specyfiki prowadzonej produkcji: raty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • wygodny w obsłudze.Parametry

Kto może otrzymać kredyt?

Z kredytu mogą korzystać rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne.

Przeznaczenie kredytu

 • zakup gruntów rolnych,
 • zakup budynków gospodarczych,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja, remont obiektów i budowli, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych oraz inne zakupy inwestycyjne, których celem jest rozwój gospodarstw rolnych,
 • spłatę kredytu inwestycyjnego lub kilku kredytów inwestycyjnych udzielonych przez inne banki.

Warunki otrzymania kredytu

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności rolniczej.

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od kosztów inwestycji oraz udziału środków własnych Klienta.

Udział własny

Istnieje możliwość finansowania 100% kosztów inwestycji.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt zostanie wypłacony w gotówce lub bezgotówkowo jednorazowo lub w transzach na podstawie złożonych dokumentów.

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie

Oprocentowanie Kredytu inwestycyjnego AGRO ROZWÓJ jest zmienne, ustalane zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

Prowizje i opłaty

Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".