Rachunek walutowy rozliczeniowy

Rachunek walutowy rozliczeniowy służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Najważniejsze korzyści:

  • szybka i prosta obsługa,
  • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,
  • łatwość i wygoda z dokonywania rozliczeń zagranicznych,
  • możliwość prowadzenia rachunku w USD, EUR.

Wypłaty gotówkowe powyżej 3000,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie należy zgłosić na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem operacji.

Przelew z zagranicy:

Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać:

  • SWIFT (BIC) : GBWCPLPP
  • nr rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL, np.:

PL XX 8674 0009 XXXX XXXX XXXX XXXX