Historia

Tradycja Banku Spółdzielczego w Jutrosinie wywodzi się od "Towarzystwa Zaliczkowego z odpowiedzialnością ograniczoną", które powstało 19 listopada 1863 r. Jej założycielami byli tutejsi kupcy i rzemieślnicy narodowości polskiej i niemieckiej. W następnych latach przeciwstawiając się niemieckiemu naporowi, zaczęto wybierać do władz Towarzystwa wyłącznie Polaków.

Niemcy zareagowali na to powołaniem konkurencyjnej "Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej" (Spar u Darlehnskasse). W odpowiedzi z inicjatywy ludności polskiej powołano drugą spółdzielnię w Jutrosinie "Bank Ludowy z odpowiedzialnością nieograniczoną". Była to placówka o lokalnym znaczeniu i niewielkiej liczbie członków. W 1920 r. Towarzystwo zostało przemianowane na "Bank Pożyczkowy", który po siedmiu latach znów zmienił nazwę na "Spółdzielczy Bank Pożyczkowy".

W czasie II wojny światowej Bank Pożyczkowy jak również działający od 1907 r. Bank Ludowy przerwały działalność. Kolejno w latach:

1945 – wznowiono działalność,

1948 – nastąpiło połączenie banków,

1950 – zmieniono dotychczasową nazwę na "Gminną Kasę Spółdzielczą",

1956 – przywrócono tradycyjne organy samorządu przyjmując nazwę "Kasa Spółdzielcza",

1959 – bank przyjął nazwę "Bank Spółdzielczy - Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa",

1975 – z mocy prawa podlegał Bankowi Gospodarki Żywnościowej, przyjął nazwę Bank Spółdzielczy.

Lata 1980 – 1990 przyniosły dużą samodzielność bankowi, co spowodowało jego dalszy rozwój. Decyzją swoich członków Bank Spółdzielczy w Jutrosinie w dniu 29.06.1995 r. podpisał umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu, obecnie Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank S.A. (SGB Bank S.A.) i pozostaje w tej strukturze do dziś. W 1996 r. jutrosiński Bank powiększył teren działania, przyłączając Bank Spółdzielczy w Pakosławiu. Bank działa na terenie województwa wielkopolskiego i powiatu górowskiego.

Od dnia 23.11.2015 r. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB.