Historia

Tradycja Banku Spółdzielczego w Jutrosinie wywodzi się od "Towarzystwa Zaliczkowego z odpowiedzialnością ograniczoną", które powstało 19 listopada 1863 r. Jej założycielami byli tutejsi kupcy i rzemieślnicy narodowości polskiej i niemieckiej. W następnych latach przeciwstawiając się niemieckiemu naporowi, zaczęto wybierać do władz Towarzystwa wyłącznie Polaków.

Niemcy zareagowali na to powołaniem konkurencyjnej "Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej" (Spar u Darlehnskasse). W odpowiedzi z inicjatywy ludności polskiej powołano drugą spółdzielnię w Jutrosinie "Bank Ludowy z odpowiedzialnością nieograniczoną". Była to placówka o lokalnym znaczeniu i niewielkiej liczbie członków. W 1920 r. Towarzystwo zostało przemianowane na "Bank Pożyczkowy", który po siedmiu latach znów zmienił nazwę na "Spółdzielczy Bank Pożyczkowy".


W czasie II wojny światowej Bank Pożyczkowy jak również działający od 1907 r. Bank Ludowy przerwały działalność.

1945 – wznowienie działalności
1948 – nastąpiło połączenie banków
1950 – zmieniono dotychczasową nazwę na "Gminną Kasę Spółdzielczą"
1956 – przywrócono tradycyjne organy samorządu przyjmując nazwę "Kasa Spółdzielcza"
1959 – bank przyjął nazwę "Bank Spółdzielczy - Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa"
1975 – z mocy prawa podlega Bankowi Gospodarki Żywnościowej, przyjął nazwę Bank Spółdzielczy.

Lata 1980 – 1990 przyniosły dużą samodzielność bankowi, co spowodowało jego dalszy rozwój. Decyzją swoich członków Bank Spółdzielczy w Jutrosinie w dniu 29.06.1995 r. podpisał umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu i pozostaje w tej strukturze do dziś. W 1996 r. jutrosiński Bank powiększył teren działania, przyłączając Bank Spółdzielczy w Pakosławiu. Bank działa na terenie województwa wielkopolskiego i powiatu górowskiego.