Broszura informacyjna KE dotycząca praw konsumentów

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie na podstawie art. 20d. 1. Ustawy o usługach płatniczych udostępnia broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich.

Broszura jest dostępna także w:

Polskim języku migowym:


Tekście łatwym do czytania i do zrozumienia:

W formacie PDF do pobrania TUTAJ

W formacie Word do pobrania TUTAJ