Rachunek bieżący

Informacje

Korzyści:

  • łatwy dostęp do bankowości elektronicznej,
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
  • możliwość dokonywania płatności w formie zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem,
  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w RB w formie linii kredytowej,
  • usługa saldo SMS,
  • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego.
Załączniki