Kredyt w rachunku bieżącym

CEL KREDYTU:

Kredyt skierowany jest dla rolników, posiadających w naszym Banku rachunek bieżący rolników indywidualnych ze systematycznymi wpływami na rachunek. Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej. Każdy wpływ na rachunek pomniejsza saldo zadłużenia.

OKRES KREDYTOWANIA:

kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością odnowienia przy systematyczny obrotach na rachunku.

OPROCENTOWANIE:

kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej , aktualnie oprocentowanie wynosi 10%. Odsetki naliczane są od wykorzystanego limitu.

KWOTA KREDYTU:

kwota kredytu określona jest indywidualnie w umowie kredytowej, jest uzależniona od wysokości wpływów na rachunek

FORMA ZABEZPIECZENIA:

  • weksel własny In blanco
  • poręczenie wg prawa cywilnego
  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie