Kredyt obrotowy "AGRO ROZWÓJ"

CEL KREDYTU:

Kredyt obrotowy „AGRO ROZWÓJ” ma charakter krótkoterminowego kredytu i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy będącego podatnikiem podatku VAT. Źródłem spłaty kredytu jest zwrot przez US podatku VAT nadpłaconego przez Klienta np.w związku z przeprowadzaniem inwestycji, których celem jest zmiana w zakresie majątku trwałego w gospodarstwie.

OKRES KREDYTOWANIA:

do 3 miesięcy

OPROCENTOWANIE:

0,00% w stosunku rocznym

PROWIZJA:

Zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”

Kredyt udzielany jest od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie