Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „SENIOR”

W NASZYM BANKU WIEK MA SWOJE PRZYWILEJE

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy SENIOR to rachunek przeznaczony dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

Korzyści:

• 0 zł za otwarcie konta;
• 0 zł prowadzenie rachunku;
• 0 zł za wydanie karty debetowej;
• 0zł za wpłaty i wypłaty gotówki;
• 0zł za dostęp do konta internetowego.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie