Rachunek walutowy dla osób fizycznych

Jeśli pracujesz lub często podróżujesz za granicę to ten produkt skierowany jest do Ciebie. Rachunek umożliwia przeprowadzanie rozliczeń w walutach obcych, zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo.

Korzyści:

  • 0 zł za otwarcie rachunku walutowego;
  • bezpieczeństwo deponowanych środków;
  • brak prowizji za skup lub sprzedaż walut obcych;
  • rachunek prowadzony jest w walutach EUR, USD;
  • możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych przekazów pieniężnych.

Rachunek walutowy otwierany jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Przelew z zagranicy:
Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać:

  • SWIFT CODE (BIC): GBWCPLPP
  • numer rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL np.:

PL XX 8674 0009 XXXX XXXX XXXX XXXX