Wygodny Kredyt Gotówkowy

Realizuj swoje plany wygodnie z naszym kredytem gotówkowym. Oferowany przez Bank kredyt "Wygodny" to szansa nawet na 100 000 zł z okresem kredytowania do 96 miesięcy. Główną zaletą kredytu jest stała stopa procentowa, dzięki której nie będziesz obawiał się nagłego wzrostu rat.

Informacje

CEL KREDYTU:

Kredyt przeznaczony jest na własne potrzeby konsumpcyjne.

OKRES KREDYTOWANIA:
Maksymalny okres kredytowania wynosi 96 miesięcy (8 lat).

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie"

KWOTA KREDYTU:

Maksymalnie do 100.000,00zł.

FORMA ZABEZPIECZENIA:
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu: ubezpieczenie na wypadek śmierci Kredytobiorcy oraz weksel własny in blanco

Parametry

RRSO dla Wygodnego Kredytu Gotówkowego wynosi 11,63% przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 25.700,00zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
  • okres kredytowania 48 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe w skali roku 8,90%,
  • prowizja 0,5% (dla Klientów posiadających rachunek ROR lub rachunek bieżący w Banku),
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 452,23* zł,
  • koszt prowadzenia rachunku ROR STANDARD 384,00 zł,
  • odsetki od kredytu: 4.632,34 zł,
  • całkowity koszt kredytu 5.597,07 zł,
  • całkowita kwota do zapłaty 31.297,07 zł,
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 731,07 zł, najniższa 538,52 zł).

Kalkulacja została sporządzona na dzień 06.03.2024r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, zabezpieczenia kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

* orientacyjna wysokość składki wg kalkulacji SALTUS Ubezpieczenia, ustalana indywidualnie z Klientem

Kredyt udzielany jest od 02.01.2024r.