Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ułatwi Ci realizację marzeń o własnych czterech kątach. Możesz uzyskać pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont.

Korzyści

Wybierając kredyt mieszkaniowy w Naszym Banku zyskujesz:

 • pomoc w sfinansowaniu do 80% kosztów inwestycji,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat,
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów w dogodnych miesięcznych ratach równych lub malejących,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego ochronę życia oraz nieruchomości.
Parametry

Przeznaczenie kredytu

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy / nadbudowę domu jednorodzinnego,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • inne cele mieszkaniowe.

Maksymalna kwota kredytu
Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.

Spłata kredytu
Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach malejących lub równych, z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie kredytu
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie wynosi 10,18% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 488.387,15 zł, oprocentowanie zmienne 8,52% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 7,02% wg. stanu na dzień 02.01.2023r. i stałej marży Banku w wysokości 1,50 p.p.*, całkowity koszt kredytu 288.387,15 zł (w tym: prowizja 0% tj. 0,00 zł, odsetki 270.064,15 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości 8.928,00 zł** za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jutrosinie - suma ubezpieczenia 405.351,00 zł, koszt ubezpieczenia na wypadek śmierci zawartego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jutrosinie 7.072,00 zł*** (za okres 5 lat od daty zawarcia umowy na kredytową sumę ubezpieczenia 200.000,00 zł), prowadzenie rachunku ROR 2.304,00 zł, przy założeniu że będzie to ROR Standard (za cały okres kredytowania), 287 miesięcznych rat równych w wysokości 1.632,83 zł, ostatnia wyrównująca w wysokości 1.441,94 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

*wysokość marży oraz prowizji ustalana przy uwzględnieniu, że jeden z Wnioskodawców posiada ROR w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie od co najmniej 6 m-cy ze stałymi wpływami w kwocie min. 2.000,00 zł; nieruchomość zostanie ubezpieczona za pośrednictwem Banku; zostanie zawarta umowa ubezpieczenia na wypadek śmierci na okres co najmniej 5 lat za pośrednictwem Banku;

** składka liczona za wariant podstawowy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych), ulega zmianie w przypadku zmiany zakresu ubezpieczenia (wg kalkulacji Generali T.U. S.A.);

*** orientacyjna wysokości składki wg kalkulacji Generali Życie T.U. S.A., ustalana indywidualnie z Klientem.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości oraz weksel własny in blanco.

Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Załączniki
Kalkulator