Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ułatwi Ci realizację marzeń o własnych czterech kątach. Możesz uzyskać pomoc finansową, nie tylko na zakup i budowę nieruchomości, ale także na przebudowę lub remont.

Wybierając kredyt mieszkaniowy w Naszym Banku zyskujesz:

 • pomoc w sfinansowaniu do 80% kosztów inwestycji,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat,
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów w dogodnych miesięcznych ratach równych lub malejących,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń, obejmującego ochronę życia oraz nieruchomości.

Przeznaczenie kredytu

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy / nadbudowę domu jednorodzinnego,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • inne cele mieszkaniowe.

Maksymalna kwota kredytu
Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.

Spłata kredytu
Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach malejących lub równych, z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie kredytu
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprocentowanie
Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne, ustalane zgodnie z „Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

Prowizje i opłaty
Zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego wynosi 4,51%, całkowita kwota kredytu 143.300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 234.148,07 zł, oprocentowanie zmienne 4,22% w stosunku rocznym wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 1,72% wg stanu na dzień 30.05.2019r. i marży banku w wysokości 2,5 p.p., całkowity koszt kredytu 90.848,07 zł (w tym: prowizja 2.866,00 zł, odsetki 87.963,07 zł, PCC od ustanowienia hipoteki 19,00 zł), 300 miesięcznych rat równych (wysokość raty 772,46 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 30.05.2019r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO. Zmienne oprocentowanie kredytu wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie