Kredyt konsumencki gotówkowy

CEL KREDYTU:
Kredyt przeznaczony jest na własne potrzeby konsumpcyjne.

OKRES KREDYTOWANIA:
Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy (5 lat).

OPROCENTOWANIE:
Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej obowiązującej w okresie kredytowania – aktualne oprocentowanie wynosi 8 % w stosunku rocznym.

KWOTA KREDYTU:
Maksymalnie do 255.550,00zł.

FORMA ZABEZPIECZENIA:
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem.

RRSO dla kredytu konsumenckiego GOTÓWKOWEGO wynosi 11,82 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 16 000,00zł,
  • okres kredytowania 36 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe w skali roku 7,20%,
  • prowizja 3,0%* - tj. 480,00 zł,
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci 363,00 zł
  • całkowity koszt kredytu 2.532,33 zł,
  • całkowita kwota do zapłaty 18.532,33 zł,
  • raty malejące (najwyższa w wysokości 537,44 zł, najniższa 447,55 zł).

Kalkulacja została sporządzona na dzień 29.05.2020r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, zabezpieczenia kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

* prowizja dla klientów nie posiadających ROR lub rachunku bieżącego w Banku

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie