Kredyt gotówkowy DOBRA ENERGIA

W ostatnim czasie wiele mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, smogu, efekcie cieplarnianym... Bank Spółdzielczy w Jutrosinie stworzył produkt, który pomoże Ci zadbać o środowisko - kredyt "DOBRA ENRGIA" to Twój sposób na EKO zysk.

CEL KREDYTU:

 1. Zakup i montaż paneli fotowoltanicznych.

 2. Zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła.

 3. Zakup i montaż instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. ( np. ogrzewanie podłogowe).

 4. Wymianę lub montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi.

 5. Ocieplenie domu.

 6. Wymianę starych kotów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą, elektryczne, węglowe, kominki, w tym demontaż starego kotła i instalacji ( urządzenia i instalacje muszą spełniać wymogi określone w programie Czyste powietrze).

 7. Wymiana azbestowych pokryć dachowych.

 8. Inne koszty zawiązane z uzyskaniem efektu ekologicznego uznane przez Bank.

 9. Refinansowanie kosztów w/w przedsięwzięć poniesionych w ciągu 12 m-cy przed złożeniem wniosku o kredyt.

OKRES KREDYTOWANIA:

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy ( 5 lat).

OPROCENTOWANIE:

Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej obowiązującej w okresie kredytowania - oprocentowanie wynosi 3,99% w stosunku rocznym.

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:

Minimalna kwota kredytu 5.000,00 zł.

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:

Maksymalna kwota kredytu 100.000,00 zł.

FORMA ZABEZPIECZENIA:

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem.

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania co najmniej 80% poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele.

Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu gotówkowego DOBRA ENERGIA:

 • kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • roczne stałe oprocentowanie nominalne 3,99%,
 • prowizja 0,5%
 • całkowity koszt kredytu wynosi 1.038,19 zł, w którego skład wchodzą: (prowizja za udzielenie kredytu 50,00 zł, odsetki od kredytu 988,19 zł, koszty usług dodatkowych 378,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 378,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł),
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,29%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.038,19 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 26-11-2019r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie