Kredyt odnawialny w ROR

CEL KREDYTU:
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.
O kredyt mogą ubiegać się osoby posiadające w naszym Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ze stałymi wpływami z tytułu wynagrodzenia za pracę, renty bądź emerytury.

OKRES KREDYTOWANIA:
Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy (5 lat).

OPROCENTOWANIE:
Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej aktualne oprocentowanie wynosi 10,0 %. Odsetki naliczane są od wykorzystanego limitu.

KWOTA KREDYTU:
Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU:
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem

RRSO dla kredytu odnawialnego w ROR udzielonego w dniu 02.01.2018r. wynosi 13,66 % przy następujących założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 2 000,00zł,
  • oprocentowanie stałe w skali roku 10,00%,
  • prowizja za udzielenie kredytu 50,00 zł,
  • prowizja za odnowienie kredytu 160,00 zł (liczona za cały okres trwania umowy)
  • okres kredytowania 60 miesięcy,
  • przez cały okres kredytowania limit jest w pełni wykorzystywany,
  • spłata odsetek - miesięcznie,
  • spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania,
  • całkowity koszt kredytu 1.204,67 zł,
  • całkowita kwota do zapłaty 3.204,67 zł.
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie