Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych wyodrębnionych na określone cele oraz przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych.

DLA KOGO?

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

  • podmioty instytucjonalne,
  • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia,
  • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.