Mastercard Business

Mastercard Business jest międzynarodową kartą płatniczą z funkcją zbliżeniową, za pomocą której Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać operacji w kraju i za granicą.

Korzyści
  • kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
  • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności, zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę – do kwoty 100 zł bez potwierdzania numerem PIN* ,
  • możliwość płatności kartą w Internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
  • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą ,
  • 0zł za wypłaty gotówki z sieci bankomatów oznaczonych logo i ,
  • minimum formalności przy wydaniu karty.
Bezpieczeństwo

Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
• nie noś PIN-u razem z kartą
• nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
• miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
• bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
• chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

Utrata karty

W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) nie ryzykuj. Zastrzeż swoją kartę w Systemie Zastrzegania Kart. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podany nr telefonu:

tel. (+48) 828 828 828


Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty.

3D-Secure

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank - w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.


Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet: