Kredyt Unijny SGB

Informacje

CEL KREDYTU:

kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji dofinansowywanych w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych.

OKRES KREDYTOWANIA:

okres kredytowania do 15 lat, istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

KWOTA KREDYTU :

Wnioskowana kwota kredytu może wynosić 100 % wartości planowanego przedsięwzięcia.

FORMA ZABEZPIECZENIA:

  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
  • poręczenie wg prawa cywilnego
Załączniki