Kredyt w rachunku bieżącym

CEL KREDYTU:

Kredyt przeznaczony jest dla osób posiadających w naszym Banku rachunek bieżący przedsiębiorców, ze systematycznymi wpływami na rachunek. Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej.

OKRES KREDYTOWANIA:

kredyt udzielany jest na okres 1 roku z możliwością odnowienia przy systematyczny obrotach na rachunku.

OPROCENTOWANIE:

kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej i aktualnie oprocentowanie wynosi 10,00%. Odsetki naliczane są od wykorzystanego limitu.

KWOTA KREDYTU:

kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpłat na rachunku

FORMA ZABEZPIECZENIA:

  • weksel własny In blanco
  • poręczenie wg prawa cywilnego
  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie