Kredyt inwestycyjny

Informacje

CEL:

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego .

OKRES KREDYTOWANIA:

15 lat

OPROCENTOWANIE:

Zgodnie z "Tabelą oprocentowania kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie".

FORMA ZABEZPIECZENIA:
  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości
  • poręczenie wg prawa cywilnego
  • weksel własny In blanco