ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JUTROSINIE

dodano: 2020-05-29

Informujemy, że w dniu 05.06.2020 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Centrali Banku w Jutrosinie, ul. Rynek 18

oraz w dniu 08.06.2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w Restauracji „MARIO” w Pakosławiu

odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2019 r.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał z ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

6. Sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie za 2019 r.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Podjęcie Uchwał.

11. Zakończenie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminy Pakosław.


Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jutrosinie


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie