Kredyt z dopłatami ARiMR

dodano: 2014-08-04

Cel kredytu:
Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub jego powiększenia.


Wysokość kredytu:
Kwota kredytu nie może przekroczyć wartości zakupywanych gruntów rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie według danych GUS.


Okres kredytowania
Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.


Oprocentowanie
Należne bankowi odsetki płacone są przez:
1. Kredytobiorcę – 3% w stosunku rocznym,
2. Agencję – w pozostałej części, czyli 1,125%.


O szczegóły pytaj w placówkach Banku.