Wypłacaj i wpłacaj gotówkę w bankomacie przy użyciu BIOMETRII !!!

dodano: 2023-07-21

Usługa Biometria
umożliwia Klientowi potwierdzenie tożsamości bez fizycznego użycia karty płatniczej, przy wykorzystaniu do weryfikacji danych biometrycznych Użytkownika na podstawie elektronicznego zapisu odwzorowania sieci naczyń krwionośnych z dłoni stanowiących wzorzec biometryczny.

Jak działa autoryzacja biometryczna w bankomacie?
Zastosowana metoda wykorzystuje czytniki działające w oparciu o biometrię naczyń krwionośnych dłoni (Palm Vein). Proste wyciągnięcie ręki i umieszczenie środkowej części dłoni nad czytnikiem zapewnia potwierdzenie tożsamości klienta ponad wszelką wątpliwość. Podczas bezdotykowego skanowania z użyciem promieni podczerwonych analizowane są biometryczne dane klienta na podstawie układu żył dłoni (czytnik nie analizuje układu linii papilarnych). W trakcie tych czynności na ekranie urządzenia wyświetlane są podpowiedzi graficzne i pojawiają się komunikaty głosowe ułatwiające obsługę. „Potwierdzenie tożsamości w bankomacie” z wykorzystaniem biometrii dłoni trwa krócej niż tradycyjna metoda z użyciem karty.

Uruchomienie usługi
Celem uruchomienia usługi należy zgłosić się do Centrali Banku. Pracownik Banku pobierze od Klienta wzorzec biometryczny dłoni prawej i lewej. Następnie klient otrzyma indywidualny Identyfikator Biometryczny.

Korzystanie z usługi
Aby skorzystać z uruchomionej usługi Biometria należy:

  • wybrać przycisk Identyfikacja biometryczna,
  • w wyświetlonym oknie wprowadzić Identyfikator Biometrii,
  • przyłożyć do czytnika dłoń lewą lub prawą celem zeskanowania wzorca biometrycznego,
  • po zakończeniu autoryzacji przejść do obsługi bankomatu,
  • w przypadku nie dokonania żadnych transakcji należy skorzystać z przycisku Zakończ celem zakończenia obsługi.

Zmiana wzorca biometrii
Celem zmiany wzorca biometrycznego, zablokowania lub rezygnacji z usługi należy złożyć pisemną dyspozycję siedzibie Centrali Banku.

UWAGA! W trakcie pobierania wzorca biometrycznego jak i późniejszej autoryzacji z jego użyciem należy zwrócić szczególną uwagę na układ dłoni na czytniku. System może w szczególnych przypadkach sam poprosić Klienta o przesunięcie dłoni z pomocą odpowiednich komunikatów.

Obsługa biometryczna jest możliwa wyłącznie w bankomacie w Centrali naszego Banku