Zwiększenie bezpieczeństwa podczas logowania do bankowości elektronicznej

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas logowania do bankowości elektronicznej możecie Państwo włączyć silne uwierzytelnianie. Silne uwierzytelnienie Klienta, to inaczej uwierzytelnienie dwuskładnikowe w systemie bankowości elektronicznej, które ma podnieść stopień weryfikacji tożsamości Klienta podczas logowania.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe uzależnione jest od posiadanego sposobu autoryzacji:

Autoryzacja SMS - logowanie jest dwuetapowe:

  1. należy wpisać identyfikator i hasło
  2. w drugim etapie należy podać kod otrzymany w wiadomości SMS

Autoryzacja mobilna - logowanie jest dwuetapowe:

  1. należy wpisać login i hasło
  2. w drugim etapie należy zatwierdzić zlecenie autoryzacyjne w Aplikacji mobilnej

Jak włączyć silne uwierzytelnianie?

W bankowości elektronicznej z menu po lewej stronie wybieramy Ustawienia. Następnie klikamy w zakładkę BEZPIECZEŃSTWO. Przy opcji: Silne uwierzytelnienie podczas logowania klikamy zmień. Ustawiamy wartość na zawsze, klikamy dalej i autoryzujemy zmiany.

Od tej pory logowanie będzie dwuetapowe:

  1. należy wpisać identyfikator i hasło
  2. w drugim etapie należy podać kod otrzymany w wiadomości SMS, lub potwierdzić w aplikacji mobilnej w zależności, jaki mają Państwo sposób autoryzacji.

Logując się do Internet Bankingu bez silnego uwierzytelnienia ograniczone są niektóre funkcje bankowości np. dostęp do historii rachunku starszej niż 90 dni czy przelewów zdefiniowanych, dostęp do bazy kontrahentów, rejestru zdarzeń oraz ustawień.

Zachęcamy do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej.