SMS Banking

Moduł SMS Banking jest jednym z elementów naszego systemu bankowego. Program zapewnia dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem telefonu komórkowego w dowolnym miejscu na świecie, w którym działa telefon klienta.

Program SMS Banking generuje trzy rodzaje komunikatów SMS (do wyboru):

  1. wysyłanie do Posiadacza rachunku za pomocą komunikatu SMS informacji po każdej powstałej na rachunku operacji. Wiadomość taka zawiera rodzaj operacji i saldo rachunku,
  2. wysyłanie przez Klienta do Banku SMS- a z zapytaniem o:
  • saldo rachunku,
  • wyciąg z ostatnich 5-ciu operacji,
  • oprocentowanie.

W kilka sekund po wysłaniu zapytania zostanie wysłany z Banku komunikat zwrotny SMS zawierający żądaną wiadomość.

3. wysyłanie codziennie o określonej porze komunikatu SMS zawierającego nazwę rachunku, bieżące saldo i wolne środki niezależnie od tego czy na rachunku Posiadacza wystąpiła w danym dniu operacja bankowa.

Opłaty za SMS- y: za każdy SMS- 0,45zł