Bankowcy dla edukacji "BAKCYL"

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie został partnerem ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL". Organizatorem projektu jest Warszawski Instytut Bankowości, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów w szkołach.

Projekt BAKCYL:

  • umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców praktyków - wolontariuszy,
  • wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie,
  • kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży,
  • wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość,
  • wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Pierwsze zajęcia w wybranych szkołach pracownicy naszego Banku przeprowadzili w miesiącu czerwcu br.

Więcej informacji o Projekcie BAKCYL

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie