Zmiany w logowaniu do bankowości elektronicznej od 14.09.2019r.

dodano: 2019-09-11

Szanowni Klienci,

W związku z koniecznością dostosowania usług płatniczych Banku Spółdzielczego w Jutrosinie do przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa PSD2), informujemy o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie środków autoryzacji dyspozycji w Bankowości Elektronicznej.

Od 14 września 2019 roku ulega zmianie:

  • sposób logowania do bankowości elektronicznej – wprowadzamy silne uwierzytelnianie – będziemy wymagać dodatkowego hasła SMS lub kodu z aplikacji nPodpis (Bankowość Internetowa dla Firm),
  • skrócenie czasu trwania sesji w przypadku braku wykonywanych czynności.

Na czym polegają zmiany?

  • co najmniej raz na 90 dni poza loginem i hasłem konieczne będzie wprowadzenie dodatkowo hasła SMS lub kodu z aplikacji nPodpis (Bankowość Internetowa dla Firm). Dwuskładnikowe logowanie polega na wpisaniu przez Klienta swojego identyfikatora i hasła oraz w drugim etapie hasła SMS (hasło będzie zawierać również litery) w oknie logowania. Hasło do autoryzacji transakcji pozostaje bez zmian.
  • jeśli po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej przez 5 minut nie wykonasz żadnej czynności, Twoja sesja zostanie przerwana i wylogujemy Cię automatycznie; aby dalej korzystać z bankowości internetowej wymagane będzie ponowne logowanie.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Powodem zmian są wymogi określone w nowych przepisach prawa – w znowelizowanej ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r., w tym wymóg silnego uwierzytelnienia i dynamicznego połączenia. Zmiany te mają na celu przede wszystkim lepsze zabezpieczenie dostępu do Twoich pieniędzy.

W przypadku problemów z zalogowaniem się do bankowości internetowej po 14 września 2019 r. prosimy o kontakt z Placówką Banku.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie