Zebranie Przedstawicieli 2019

dodano: 2019-05-10

W dniu 09 maja 2019r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jutrosinie, na którym podsumowano działalność Banku za 2018 rok. W posiedzeniu uczestniczyło 30 Przedstawicieli z 33 wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich, zaproszeni Goście oraz Zarząd Banku.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Jerzy Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie z działalności Banku za 2018 rok złożyła Prezes Zarządu – Małgorzata Medyńska. Członek Rady Nadzorczej – Pan Feliks Lorenc przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. Zebranie Przedstawicieli jednomyślnie zatwierdziło sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z opinią biegłego rewidenta.

W czasie trwania obrad Przedstawiciele podjęli uchwały m.in. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium, dokonania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej. Ponadto dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

W dyskusji głos zabrała Pani Dyrektor SGB-Bank S.A. O/Leszno, która w imieniu Prezesa SGB-Bank S.A. w Poznaniu podziękowała za zaproszenie oraz życzyła kolejnych sukcesów, zadowolenia z wykonywanej pracy, a przede wszystkim – życząc nieustającego zadowolenia Klientów Banku.

Głos zabrał również Wójt Gminy Pakosław, który w imieniu swoim i Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin wyraził słowa uznania dla Zarządu za osiągnięte wyniki Banku oraz pozytywnie ocenił współpracę z Bankiem.

Zapraszamy do galerii


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie