Zebranie Przedstawicieli 2018

dodano: 2018-05-29

W dniu 17 maja 2018 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jutrosinie, na którym podsumowano działalność Banku za 2017 rok.

W posiedzeniu uczestniczyło 29 Przedstawicieli z 33 wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich, zaproszeni Goście oraz Zarząd Banku.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Jerzy Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Banku za 2017 rok złożyła Prezes Zarządu – Małgorzata Medyńska. Członek Rady Nadzorczej – Pan Jan Ostrowski przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.Zebranie Przedstawicieli jednomyślnie zatwierdziło sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z opinią biegłego rewidenta. W czasie trwania obrad Przedstawiciele podjęli uchwały m.in. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium, dokonania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej. Ponadto dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

Na zakończenie zebrania, Prezes Zarządu – Małgorzata Medyńska podziękowała Radzie Nadzorczej za udaną i owocną współpracę, pracownikom za wkład w osiągnięty wynik oraz wszystkim Przedstawicielom, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Zapraszamy do galerii


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie