Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki.

dodano: 2020-07-07

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego podjął decyzję o przedłużeniu do 30 września br. stosowania wytycznych, które dotyczą pomocy klientom przy spłacie kredytów w związku z pandemią koronawirusa.
Mając to na uwadze, polskie banki pod patronatem ZBP-u także do tego dnia wydłużyły okres oferowania klientom jednolitych narzędzi pomocowych.
Z działań pomocowych – jak do tej pory – mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią określone kryteria i złożą wniosek, odpowiednio wcześnie, aby Bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 roku.