Program "Dobry Start 300+"

dodano: 2018-07-02

Szanowny Kliencie,

jeżeli posiadasz w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej masz możliwość od 1 lipca 2018r. złożenia w formie elektronicznej wniosku do programu "Dobry Start 300+".

Wniosek dostępny jest w zakładce "Świadczenia". W kolejnym kroku należy wybrać rachunek do wypłaty świadczenia, a następnie opcję Złóż wniosek Dobry Start.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Ważne!
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start 300+" przyjmowane będą od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku.

Jednocześnie informujemy o konieczności uaktualnienia danych osobowych, ponieważ nieaktualne dane powodują utrudnienie w dostarczaniu zawiadomień i decyzji.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie