Ostrzeżenie - nowy rodzaj wyłudzeń QR Kod naklejane na bankomatach

dodano: 2019-01-09

Szanowni Państwo,

W związku z informacjami opublikowanymi miedzy innymi na stronach Zrzeszenia Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Policji chcieliśmy poinformować o wzroście ilości wyłudzeń dokonywanych przy pomocy kodów QR umieszczanych na urządzeniach procesujących gotówkę.

Naklejki z kodem zawierają fałszywą informację o promocji lub konkursie mając na celu skłonienie Państwa do jej zeskanowania. Powoduje to aktywowanie usługi SMS Premium, która spowoduje naliczenie od nieświadomego usługobiorcy wysokich opłat za jej włączenie.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

Prosimy zatem o ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności i nie skanowanie kodów QR nieznanego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie