Mechanizm podzielonej płatności - SPLIT PAYMENT

dodano: 2018-07-02

Płatność podzielona to mechanizm podyktowany zmianami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. z 2018r.,poz.62) obowiązujący od 1 lipca 2018r. Każdy Bank zgodnie z ustawą ma obowiązek do 30 czerwca br. otworzyć rachunki VAT Split Payment dla klientów instytucjonalnych.

Na dzień wejścia w życie ustawy płatność podzielona jest mechanizmem dobrowolnym. Split Payment obsługiwane jest tylko w polskich złotych, w formie bezgotówkowej, pomiędzy podmiotami gospodarczymi, niezależnie od sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym z podatku.

Rachunek VAT jest specjalnym rachunkiem bankowym, na którym będą gromadzone środki z tytułu zapłaty podatku VAT wskazanego we fakturze otrzymanej od klienta oraz zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Rachunek VAT otwierany jest automatycznie przez Bank dla każdego podmiotu instytucjonalnego, niezależnie czy jest podatnikiem VAT czy nie (w przypadku gdy podmiot nie jest płatnikiem podatku VAT, nie będzie wykorzystywać rachunku VAT do swoich rozliczeń).

Bank nie będzie pobierać prowizji za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą nieoprocentowane.

Wszyscy klienci posiadający rachunek bieżący będą mogli skorzystać z nowego typu przelewu – podzielonej płatności. Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem przelewu, i polega na zapłacie przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.

Nowa metoda płatności za fakturę będzie dobrowolna. O sposobie płatności będzie decydował zawsze kupujący wybierając czy dokonuje płatności na starych zasadach np. przelew jednorazowy czy przy zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności.

Płatnik w mechanizmie Split Payment dokonuje jednego przelewu. W ramach jego rozliczenia Bank samodzielnie rozdzieli należność na kwotę netto, która będzie zaksięgowana na rachunku bieżącym i na kwotę VAT, która trafi na rachunek VAT.

Każda faktura musi być przelana osobno. Nie ma możliwości dokonania płatności na zbiorczym przelewie kilku faktur.

Płatnik nie musi znać numeru rachunku do rozliczania VAT-u.

Jeżeli na rachunku VAT nie ma środków, a dokonuje się przelewu w systemie podzielonej płatności całość będzie pobrana z rachunku bieżącego, a jeżeli wysokość VAT z przelewu przekracza saldo na rachunku VAT wówczas brakująca część jest pokrywana z rachunku bieżącego.

W momencie zamknięcia rachunku bieżącego, klient musi zamknąć rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku bieżącego. Zgromadzone środki na rachunku VAT mogą być przekazane na inny rachunek VAT. Jeżeli klient będzie chciał przekazać środki na rachunek bieżący będzie musiał mieć postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego.


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie