KREDYT KLĘSKOWY

dodano: 2018-11-05

DROGI ROLNIKU!

Poniosłeś straty w wyniku suszy bądź innej klęski żywiołowej (deszczu nawalnego, gradu itd.)?

Przyjdź do Banku Spółdzielczego w Jutrosinie i zapytaj o wsparcie w postaci kredytu preferencyjnego klęskowego z pomocą ARiMR.

Korzyści:

  • możliwość wznowienia produkcji w przypadku szkód wywołanych przez klęskę żywiołową,
  • możliwość sfinansowania do 100% bieżących wydatków określonych w protokole oszacowania szkód przez Komisję powołaną przez wojewodę,
  • brak konieczności wniesienia wkładu własnego,
  • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% - w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód,
  • dogodne warunki spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej produkcji i możliwości Klienta.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie