Lokata Na pewny zysk 5%

Lokata promocyjna Na Pewny Zysk 5%. Zagwarantuj sobie pewny zysk i bezpieczeństwo Twoich środków.

Parametry:

  • na nowe środki*
  • oprocentowanie stałe lokaty w skali roku 5,00%
  • okres lokowania – 4 miesiące;
  • kapitalizacja – na zakończenie okresu umownego;
  • okres sprzedaży – od dnia 02.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.;
  • możliwość założenia lokaty w Palcówkach Banku;
  • lokata odnawialna, po okresie promocyjnym lokata odnawia się na okres 3 miesięcy na warunkach obowiązujących dla standardowych lokat 3 miesięcznych z oprocentowaniem stałym obowiązującym w dniu odnowienia lokaty,
  • suma lokat klienta na nowe środki nie może przekraczać 500 tys. zł

*Lokata na nowe środki – dostępna dla dodatniego salda środków, rozumianych jako różnica salda środków na dzień poprzedzający dzień założenia lokaty i 31.08.2022r., w tym dla nowych Klientów Banku Spółdzielczego w Jutrosinie. Nowe środki to te które wpływają do Banku lub wpłacane są w gotówce.