Kredyt gotówkowy ŻYCZENIE

Jeśli potrzebujesz większej kwoty na dowolny cel, skorzystaj z kredytu gotówkowego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie.

Ty decydujesz - my spełniamy życzenia!

CEL KREDYTU:
Kredyt przeznaczony jest na własne potrzeby konsumpcyjne.

OKRES KREDYTOWANIA:
Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy ( 3 lata).

OPROCENTOWANIE:
Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej obowiązującej w okresie kredytowania - oprocentowanie wynosi 5,99% w stosunku rocznym.

MINIMALNA KWOTA KREDYTU:
Minimalna kwota kredytu 1.000,00 zł.

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU:
Maksymalna kwota kredytu 25.000,00 zł.

FORMA ZABEZPIECZENIA:
Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem.
Wymagane ubezpieczenie na wypadek śmierci Kredytobiorcy.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu gotówkowego ŻYCZENIE

  • kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł,
  • całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
  • okres kredytowania 24 miesiące,
  • roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,99%,
  • całkowity koszt kredytu wynosi 734,83 zł, w którego skład wchodzą: (odsetki od kredytu 583,83 zł, koszty usług dodatkowych 151,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 151,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł),
  • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,90%,
  • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 10.734,83 zł.


Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-11-2019r.

* Kredyt udzielany jest od 25-11-2019 r. do 31-01-2020r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie