Kredyt obrotowy BIZNES-ROL

Polscy rolnicy słyną z wielopokoleniowej tradycji i ogromnej pasji związanej z prowadzeniem rodzinnych gospodarstw rolnych. Kredyt obrotowy „BIZNES-ROL” jest produktem w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie, który wsłuchuje się w potrzeby polskiego rolnictwa.

Przeznaczenie Kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Maksymalny okres kredytowania

60 miesięcy

Oprocentowanie

WIBOR 3M + marża Banku,

Maksymalna kwota kredytu

do 100 000 zł (jednak nie powinna przekroczyć 50% wartości posiadanych gruntów rolnych ustalonej przez Bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych).

Prowizja

Zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”

Kredyt udzielany jest w okresie od 01.03.2019r. do 31.12.2019r.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kredytów dla rolników w siedzibie Banku!!!

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie