Aktualne kursy walut: 07.08.2020 r.

KupnoSprzedaż

EUR4.21024.6099
USD3.57723.9159
GBP4.66475.1089

Kredyt obrotowy AGRO 2019

Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z nieustannym ponoszeniem wydatków, dlatego zachęcamy do skorzystania z kredytu obrotowego „AGRO 2019".
Kredyt pozwoli na regulowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną produkcją, takich jak zakup pasz, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego, paliwa, a także zwierząt hodowlanych.

Przeznaczenie Kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Maksymalny okres kredytowania

36 miesięcy

Oprocentowanie

WIBOR 3M + 4,25% marża Banku tj. aktualnie 5,97%

Maksymalna kwota kredytu

do 150 000 zł (jednak nie powinna przekroczyć 50% wartości posiadanych gruntów rolnych ustalonej przez Bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych).

Prowizja

Zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”

Kredyt udzielany jest w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

Załączniki


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2020 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie