Karta MasterCard Business

  • kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
  • możliwość dokonywania transakcji zarówno w sposób tradycyjny jak i zbliżeniowy,
  • możliwość dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w każdym miejscu na świecie,
  • płatności przez Internet – bezpieczne dzięki usłudze 3D Secure,
  • możliwość wypłaty gotówki w ramach usługi Cashback,
  • możliwość uczestnictwa w programach rabatowych Mastercard,
  • standardowe limity dzienne do karty: wypłaty gotówkowe 5000 zł, transakcje bezgotówkowe 5000 zł,
  • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę – do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN,
  • karta wydawana jest na 4 lata.


Podpis na karcie
Zawsze podpisz się na karcie najlepiej całym imieniem i nazwiskiem, lub co najmniej pierwszą literą imienia i nazwiskiem.

Posługując się kartą płatniczą należy pamiętać:
• nie noś PIN-u razem z kartą
• nie udostępniaj nikomu PIN-u z kartą
• miej zawsze nr telefonu pod który możesz zgłosić zastrzeżenie karty
• bezwzględnie nie zapisuj PIN-u na karcie
• chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi, polem magnetycznym oraz silnymi promieniami słonecznymi

Utrata karty
W przypadku utraty karty (zagubienie, kradzież) należy natychmiast powiadomić PolCard celem zastrzeżenia karty. Zastrzeżenia kart można dokonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu dzwoniąc pod niżej podane nr telefonów:

z kraju - tel. 22 515 31 50 lub 22 515 30 00
z zagranicy - tel. 00 48 22 515 31 50 lub 00 48 22 515 30 00

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty. Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale, który wydał kartę.

3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank - w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2019 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie